Supervisorenopleiding Persoonsgerichte Psychotherapie Groningen

 Supervisorenopleiding

Persoonsgerichte Psychotherapie

(Cursus en Leersupervisie) 


Vanuit de VPEP wordt (sinds 2004) een Supervisoren-cursus Persoonsgerichte Psychotherapie aangeboden.

De cursus richt zich naast generieke thema's (algemeen belangrijke kenmerken en taken van een supervisor), op kenmerken van persoonsgerichte supervisie. 

De cursus is in voorgaande jaren erkend door zowel de VPEP (www.vpep.nl), als door het landelijke NVP-supervisorenregister (www.psychotherapie.nl). 

Voor toelating tot het supervisorenregister van de VPEP of de NVP dient men, naast vereisten voor deelname aan de cursus, te voldoen aan eisen voor leersupervisie (zie hieronder verderop).


Informatie Cursorisch gedeelte

Omvang: 8 dagdelen van 3 uur (totaal 24 uur) 

Aantal deelnemers: min 7-max 12.

Kosten: €1250,-

Locatie: (nader te bepalen, Zwolle of Groningen)

Docenten: 

- Grieteke Pool, klinisch psycholoog-psychotherapeut;

erkend (leer)supervisor NVP en VPEP.

- 2e docent in overeenstemming met NVP-vereisten

Planning eerstvolgende cursus: bij voldoende deelname wordt een eerstvolgende cursus gepland voorjaar 2024.

Opgave: G. Pool, E-mail: info@psychotherapie-pool.nl


Doel & inhoud:

Professionals didactisch bekwamen in het geven van supervisie aan collega’s in opleiding tot psychotherapeut of Klinisch psycholoog; daarbij naast generieke thema's (algemeen belangrijke kenmerken en taken van een supervisor), nadruk in theorie en oefening op kenmerken van persoonsgerichte supervisie. 

Aan de hand van literatuur en een draaiboek (beschrijving van het onderwijs per dagdeel) wordt gewerkt aan algemene en tevens persoonlijke leerdoelen m.b.t. het geven van supervisie, en aan het begeleiden van leerprocessen bij supervisanten.

Onderdelen: literatuurbespreking, persoonlijke reflectie, inbreng casuïstiek, rollenspel en intervisie. 


Doelgroep:

Deelnemers gericht op registratie in het Supervisoren-register NVP: Ervaren BIG-geregistreerde psychotherapeuten, Klinisch psychologen, GZ-psychologen en psychiaters, minimaal 3 jaar Big-geregistreerd.


Deelnemingsvoorwaarde:

Tijdens de cursus dient supervisie gegeven te worden aan minimaal 2 (jongere) collega's in opleiding tot en/of werkzaam binnen een BIG-beroep, zoals genoemd bij de doelgroep.

Belangijk is dat de deelnemers tijdens de cursus relevant praktijkmateriaal kunnen inbrengen, zodat men samen het supervisieproces kan bespreken in het practicum.


Literatuur (nader aan te vullen):

  • Vanaerschot, G., Nicolai, N, Daansen, P. (2021). Supervisie als proces, een gids voor de praktijk. Houten: Bohn, Stafleu, Vam Loghum
  • Beunderman, R., Colijn S., Geertjens, L. & F.M.B. van der Maas (2016). Theorie en praktijk van supervisie. Utrecht: De Tijdstroom .
  • N. Ladany, M.L. Friedlander, M.L. Nelson (2005). Critical events in psychotherapy supervision, an interpersonal approach. Washington DC: APA
  • Artikelen, worden verstrekt


Eisen registratie supervisorenregister:

Om in aanmerking te komen voor registratie in het NVP-Supervisorenregister en/of VPEP-supervisorenregister moet de deelnemer zowel de cursus als een traject leersupervisie (zie hieronder) afgerond te hebben, alsmede bij afronding van beide opleidingsonderdelen minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een BIG-registratie als Psychotherapeut en/of Klinisch Psycholoog. 


Leersupervisie 


Doel & inhoud: bespreken van inbreng (supervisie-casuïstiek, video/audio materiaal) a.d.h.v. persoonlijke leerdoelen. De inbreng wordt zo mogelijk gerelateerd aan stof uit het cursorische gedeelte.

Vereiste omvang: 8 á 10 sessies, duur per sessie afhankelijk van aantal deelnemers, 45''-90''(individueel of in kleine groepen 2-max 4 personen). 

Timing: De leersupervisie kan ongeveer halverwege de cursus aanvangen, en dient vervolgens plaats te vinden gedurende ongeveer een jaar. Men kan zelf een erkend leersupervisor kiezen; een docent van de cursus kan, desgewenst, na afloop van de cursus fungeren als leersupervisor.

Leersupervisor: afhankelijk van registratiewensen een erkend leersupervisor VPEP en/of NVP.


Registraties G. Pool

BIG: Psychotherapeut (99050105216), Klinisch Psycholoog (79050105225)

NVP (Nederlandse Vereniging Psychotherapie):

- Register Supervisoren

- Leer-supervisor NVP

- Leertherapeut NVP


VPEP (Vereniging voor Persoonsgerichte-Experiëntiële Psychotherapie):

- (Leer-)Supervisor VPEP

- Opleider VPEP

- Leertherapeut VPEP

Persoonsgerichte Psychotherapeuten en Klinisch Psychologen in Groningen, Friesland en Drenthe.

Psychotherapie-Gilde.nl ©

Contact


Pool Psychotherapie & Supervisie

Dr. Grieteke Pool

Kloosterstraat 4

9717 LD   Groningen


E-mail:

info@psychotherapie-pool.nl


 

Wachttijden Cliëntenzorg

December 2023-Oktober 2024: de praktijk zit helaas vol; cliëntenstop op aanmeldwachttijd en behandelingswachttijd.


BIG registraties

Psychotherapeut:

99050105216


GZ/Klinisch Psycholoog:

79050105225


AGB-codes:

Zorgverlenerscode

G.Pool: 94/000186

Praktijkcode

Pool Psychotherapie: 94/000154