Overige informatie Pool Psychotherapie

Overige informatie Pool Psychotherapie


Bereikbaarheid: Door de week kunt u contact met mij zoeken via de mail: info@psychotherapie-pool.nl.

Wanneer u acute problemen ervaart, kunt U het beste contact zoeken met:

- Uw huisarts, op de tijden aangegeven door uw huisarts

- Doktersdienst Groningen, Van Swietenlaan 2b, 9728 NZ Groningen, tel. 050-316 84 00, of tel. nr. 0900-9229 (0,10 pm); het kantoor is geopend van ma t/m vrij van 08.00 - 12.30 uur en van 13.00 - 17.00 uur. 

Verdere informatie over bereikbaarheid en de gang van zaken van de huisartsenpost kunt u vinden op: http://www.doktersdienstgroningen.nl/


Afspraken afzeggen: een gemaakte afspraak kunt u, per mail of sms, kosteloos afzeggen tot 24 uur voor het tijdstip van de afspraak.

Daarna is het gangbaar dat een tarief van €50,- in rekening wordt gebracht voor het afzeggen van een afspraak, overmachtsituaties daargelaten.


Tarieven

Zowel Basis-GGZ als specialistische GGZ (Psychotherapie) wordt, mits u verzekerd bent in Nederland, (geheel of gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekeraar. Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse ZorgAutoriteiten (NZA).

Als praktijk werk ik contractvrij; ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. Uw rekening wordt, via administratiekantoor Axians-VCD, rechtstreeks naar u als cliënt verzonden. Vervolgens kunt u de rekening zelf indienen bij uw zorgverzekeraar; afhankelijk van uw polis krijgt u doorgaans een groot deel van de kosten vergoed; over dit percentage kunt u het beste vooraf informeren bij uw zorgverzekeraar. Wij overleggen bij aanvang van de therapie hoe u het eventueel resterende bedrag kunt voldoen.

Voor cliënten die geen aanspraak willen maken op verzekerde zorg (zelfbetalers) gelden tevens tariefbepalingen van de NZA, die jaarlijks bepaald worden en liggen rond de €110,- per sessie; regelgeving hierover kunt u zoeken op: https://www.nza.nl/regelgeving/beleidsregels/


Wat wordt niet vergoed?

Bepaalde problemen worden niet vergoed door zorgverzekeraars (genoemd 'overig zorgproduct', OZP). Dit betreft bijvoorbeeld: aanpassingsstoornissen, levensfaseproblemen, stress, burn-out en overspannenheid, werkproblematiek, relatieproblematiek, seksuologische problemen, problemen t.g.v. dyslexie. Als u hulp wilt voor dergelijke problemen, zult u deze hulpverlening zelf moeten betalen; sommige mensen hebben een polis waardoor ze aanspraak kunnen maken op een aanvullende verzekering voor dit soort zorg. Het tarief voor onverzekerde zorg (‘overige zorg') is door de NZA vastgesteld op €114,41 per sessie.


Regeling bij afwezigheid tijdens vakantie

Bij afwezigheid van de hulpverlener tijdens een vakantieperiode langer dan 2 weken, kan de cliënt desgewenst contactgegevens krijgen van een collega-hulpverlener.

Overigens is de GGZ-crisisdienst Groningen (Lentis Crisisdienst) dag & nacht bereikbaar voor verwijzers, zoals uw huisarts of de huisartsenpost. In noodgevallen kunt u het beste eerst contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost in uw regio.

Eventueel kunt u ook hulp zoeken via www.113online.nl


Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle GGZ-aanbieders binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te hebben. Het goedgekeurde Kwaliteitsstatuut van Pool Psychotherapie (laatste versie dd 29-06-2022) is beschikbaar binnen de praktijk.


Toelichting bij Wachttijden

Wanneer een (vrijgevestigde) praktijk vol zit ontstaan er wachttijden of een tijdelijke cliëntenstop. Voor een contractvrije praktijk gelden hierover geen afspraken met zorgverzekeraars; dat wil zeggen dat er niet bemiddeld wordt over de wachttijd via een zorgverzekeraar.


Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u tijdens uw behandeling bepaalde dingen in de therapiesituatie als onprettig ervaart en/of niet vindt passen bij uw behandeldoelen; dit kunt u gerust aan de orde stellen, dat is belangrijk. Mocht er problemen ontstaan in de werkrelatie waar we samen niet uitkomen dan kunt u desgewenst te rade gaan bij de geschillencommissie van de Nederlandse Vereniging voor GezondheidsPsychologie (NVGzP), waarbij ik aangesloten ben (www.nvgzp.nl).


Verdere informatie kunt u hieronder vinden in de volgende links:

Persoonsgerichte Psychotherapeuten en Klinisch Psychologen in Groningen, Friesland en Drenthe.

Psychotherapie-Gilde.nl ©

Contact


Pool Psychotherapie & Supervisie

Dr. Grieteke Pool

Kloosterstraat 4

9717 LD   Groningen


Mail:

info@psychotherapie-pool.nl

 

Wachttijden Cliëntenzorg

December 2023-Oktober 2024: cliëntenstop

(voor aanmeldingswachttijd en behandelwachttijd)


BIG registraties

Psychotherapeut:

99050105216

GZ/Klinisch Psycholoog:

79050105225


AGB-codes:

Zorgverlenerscode

G.Pool: 94/000186

Praktijkcode

Pool Psychotherapie: 94/000154