Supervisie & Leertherapie

Grieteke Pool


Supervisie

Leertherapie

Supervisorenopleiding Persoonsgerichte Psychotherapie

(Cursus en Leersupervisie) Supervisie

(voor registraties zie hieronder)


Supervisie is een belangrijke gelegenheid om een persoonlijk-professioneel leerproces door te maken. Binnen persoonsgerichte supervisie staat de ontwikkeling van de supervisant centraal en de leervragen en -doelen die daaruit voortvloeien, zowel op methodisch gebied, als m.b.t. het hanteren van de therapeutische relatie.


In het bespreken van supervisie-casuïstiek richt ik graag de aandacht op 'markers' van het emotioneel proces bij zowel de cliënt als bij de therapeut en op interactionele  aspecten; deze aspecten kunnen ook een rol spelen in het supervisie-contact tussen supervisant en supervisor.


Verder is reflecteren op eigen reacties (gevoel, gedachten, actietendenzen, gedrag) van groot belang voor het gewaar worden van de dynamiek in, en het beloop van een behandel- en supervisierelatie.


Naast opname-materiaal (video/audio) is het de bedoeling dat de supervisant  reflectieverslagen over  supervisiesessies inbrengt.


Als supervisor en leer-supervisor ben ik opgenomen in het Register Supervisoren van de NVP (Ned. Vereniging voor Psychotherapie); alsmede erkend Supervisor voor de Vereniging voor Persoonsgerichte-Experiëntiële Psychothrapie (VPEP).

 

Leertherapie

(voor registraties zie hieronder)


Leertherapie is een vereiste binnen de opleiding tot psychotherapeut en/of klinisch psycholoog. Maar: ook mensen die in een andere context werken kunnen behoefte voelen aan leertherapie, zoals bijvoorbeeld artsen of pastoraal werkers.

Leertherapie biedt in essentie een bijzondere gelegenheid om in te brengen wat je belangrijk vindt in je huidige leven, en jezelf dieper te leren kennen. Leertherapie biedt een context om met een ervaren therapeut aan het werk te gaan in de positie als cliënt, zoals je die ook aan je cliënten biedt; en vanuit deze positie te voelen en onderzoeken wat wezenlijk is in je leven. Hierbij kun je denken aan je persoonlijke geschiedenis, belangrijke issues in je leven in het heden, (ambivalenties in) je relatie met belangrijke anderen, en/of je keuzes in je leven, bijv. mbt je beroep. In essentie gaat het om een 'therapie bij een (toekomstige) collega', waar je als leercliënt alles kunt inbrengen wat speelt in je persoonlijke leven in het heden, of vanuit je persoonlijke geschiedenis. 


Als leertherapeut werk ik voornamelijk vanuit principes zoals beschreven binnen persoonsgerichte-experiëntiële psychotherapie, waaronder emotie-gericht werken, aandacht voor lichaamssignalen, focussing en aandacht voor de persoonlijke interactie. Maar ook opties vanuit verwante stromingen kunnen zinvol zijn in het persoonlijke proces van de leercliënt, zoals psychodynamische visies (innelijke conflicten), 3e generatie inzichten (zoals mindfullness & ACT), en/of eventueel ervarings-gerichte invalshoeken (zoals natuur, muziek, beweging, beeldende kunst). 


Als Leertherapeut ben ik erkend zowel binnen de NVP (Ned. Vereniging voor Psychotherapie) als de VPEP (Vereniging voor Persoonsgerichte-Experiëntiële Psychothrapie).


Supervisorenopleiding Persoonsgerichte Psychotherapie

(Cursus en Leersupervisie; voor registraties zie hieronder)


Bij voldoende belangstelling wordt een Supervisoren-opleiding aangeboden (in Noord-Nederland), die  opleidt tot zowel het NVP-register voor Supervisoren als tot het VPEP-register voor Supervisoren. 


De opleiding voldoet aan de criteria van het NVP-register voor Supervisoren. Naast generieke aspecten (wat zijn in het algemeen belangrijke aspecten van supervisie), wordt gewerkt aan specifieke aspecten van persoonsgerichte supervisie.

Bijvoorbeeld: wat zijn mogelijke uitgangspunten en doelstellingen binnen persoonsgerichte supervisie, hoe werkt een persoonsgericht supervisor; waaraan werkt een supervisant binnen persoonsgerichte supervisie. Vanzelfsprekend wordt ook wetenschappelijke literatuur over supervisieprocessen aangeboden. 


De totale opleiding bestaat  uit

- een cursorisch gedeelte (8 dagdelen á 3 uur, verdeeld over 4 dagen, waarvan de helft wordt besteed aan het oefenen van praktische vaardigheden), 

- een leersupervisie (8 bijeenkomsten, individueel, of in kleine groepen van 2-3 personen).   


Voor meer informatie, zie de pagina 'Supervisorenopleiding Persoonsgerichte Psychotherapie Groningen'.

 

Lidmaatschappen

- Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) – lid specialist, supervisor, leersupervisor en leertherapeut.

- Vereniging voor Persoonsgerichte en experientiele Psychotherapie (VPeP) - lid psychotherapie, supervisor, leertherapeut, opleider.

- Nederlandse Vereniging voor GZ-PSychologen (NVGzP)

- Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP): Psycholoog NIP, NIP-LWP


Registraties


BIG:

- Psychotherapeut (99050105216)

- Klinisch Psycholoog (79050105225)


NVP (Nederlandse Vereniging Psychotherapie):

- Register Supervisoren NVP

- Leer-supervisor NVP

- Leertherapeut NVP


VPEP (Vereniging voor Persoonsgerichte-Experiëntiële Psychotherapie):

- Opleider VPEP

- Supervisor VPEP

- Leertherapeut VPEP


NVPO (Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie):

- deskundigenbestand psycho-oncologie

 

Onderwijs: 

PPO Groningen (Postacademiaal Onderwijs):

- Opleider GZ en KP-PT

- Supervisor

- Leertherapeut


RINO Amsterdam:

- Hoofddocent Opleiding Lichaamsgerichte Psychologie (i.s.m. NIP-LWP)


Supervisoren Opleiding Groningen (register NVP & VPEP):

- Opleider Supervisoren

- Leersupervisor


Dpt Health Psychology RUG/UMCG

- Universitair Docent

- Klinisch Psycholoog

Persoonsgerichte Psychotherapeuten en Klinisch Psychologen in Groningen, Friesland en Drenthe.

Psychotherapie-Gilde.nl ©

Contact


Pool Psychotherapie & Supervisie

Dr. Grieteke Pool

Kloosterstraat 4

9717 LD   Groningen


E-mail:

info@psychotherapie-pool.nl


 

Wachttijden

Clientenzorg

December 2023 - Oktober 2024: de praktijk zit helaas vol; cliëntenstop op aanmeldwachttijd en behandelingswachttijd


BIG registraties

Psychotherapeut:

99050105216


GZ/Klinisch Psycholoog:

79050105225


AGB-codes:

Zorgverlenerscode

G.Pool: 94/000186

Praktijkcode

Pool Psychotherapie: 94/000154