Grieteke Pool

Grieteke Pool, Psychotherapie & Supervisie


Psychotherapeut-Klinisch psycholoog

Medisch psycholoog

Supervisor & Leertherapeut


Sinds ruim 20 jaar werk ik als psychotherapeut-klinisch psycholoog & medisch psycholoog, zowel in eigen praktijk als in een universitair medisch centrum. Naast psychische problemen die het leven in het algemeen met zich kan meebrengen, kunnen mensen ook moeite ervaren door bepaalde ingrijpende ervaringen. Bijvoorbeeld: moeilijkheden in de levensloop, losmaking of verlies van een dierbaar persoon, moeite in het uitwerken van eigen koers, confrontaties in een artistieke loopbaan, of verlies van gezondheid. Daarbij kunnen bijvoorbeeld angst en neerslachtigheid een rol spelen, verlies van motivatie, aantasting van zelfwaardering, of een gevoel gebrek aan verbinding met anderen.


In mijn werkwijze zijn drie kernwoorden belangrijk: samenwerking, betekenis verkennen en richting zoeken. We verkennen bij kennismaking eerst samen wat de aard, achtergrond en betekenis van uw / jouw persoonlijke problemen, behoeften en wensen is. Daarnaast bespreken we wat het moeilijk maakt om hiermee zelf om te gaan of hieraan te werken in het huidige leven. Vervolgens kunnen we een serie afspraken maken, om richting te zoeken, verandering in de problemen te bevorderen en ruimte te maken voor de eigen gekozen doelen of wensen.


Naast negatieve gevoelens en ervaringen, die verwerking of koersverandering vragen, kan ook naar voren komen dat moeilijkheden op de levensweg een opening bieden naar positieve veranderingsprocessen.

 

In mijn werkwijze is contact in het gesprek belangrijk; hierin worden naast gedachten, ook gevoelens en reacties uitgewisseld in het hier-en-nu van het gesprekscontact.

Daarnaast kunnen we, om bepaalde ervaringen te verdiepen, gebruik maken van non-verbale aspecten zoals lichaamsbeleving en lichaamssignalen, of werken met technieken zoals focussen of mindfulness.

Omdat sommige mensen veel beleven aan non-verbale ervaringen kan tevens, als dat passend is, gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld foto’s, tekeningen, muziek of natuurervaringen.

 

Doelgroepen

Volwassenen, Adolescenten/Studenten


Problematieken*

Stemmingsproblemen en/of angst

Identiteits- en/of persoonlijkheidsproblematiek, relatieproblemen

Problemen n.a.v. lichamelijke ziekte (zoals kanker, hartklachten, of diabetes)

Verwerkingsproblemen, bijv. vanwege moeilijke ervaringen, verlies en rouw

Problemen vanwege de huidige levensfase en zingevingsvragen

Problemen vanwege de professionele artistieke levensloop

 

* niet alle  soorten problematiek worden vergoed door de zorgverzekeraar, zie onder   'overige informatie Pool Psychotherapie'


Registraties

BIG: Psychotherapeut (99050105216), Klinisch Psycholoog (79050105225)

NVP: Register Supervisoren, erkend Leer-supervisor en Leertherapeut NVP

VPEP: erkend Leertherapeut, Supervisor en Opleider

NIP: Psycholoog NIP

NVPO: deskundigenbestand psycho-oncologie

 

Onderwijs

(Leer-)Supervisor & Leertherapeut  NVP en VPEP

Opleider Postdoctoraal onderwijs PPO Groningen, RINO Amsterdam


Voor informatie over Supervisie, Leertherapie, Leersupervisie en de Opleiding voor Supervisoren, zie  sub-pages op deze site.


Persoonsgerichte Psychotherapeuten en Klinisch Psychologen in Groningen, Friesland en Drenthe.

Psychotherapie-Gilde.nl ©














Contact

Pool Psychotherapie & Supervisie 

Dr. Grieteke Pool

Kloosterstraat 4

9717 LD  Groningen

 

E-mail:

info@psychotherapie-pool.nl

 

Aanmelding cliënten 

Cliëntenstop

December 2023-Oktober 2024: de praktijk zit helaas vol; cliëntenstop op aanmeldwachttijd en behandelingswachttijd

 

Aanmelding opleidelingen 

svp via mailadres


BIG registraties

Psychotherapeut:

99050105216

 

GZ/Klinisch Psycholoog:

79050105225

 

AGB-codes

Zorgverlenerscode

G.Pool: 94/000186

Praktijkcode

Pool Psychotherapie: 94/000154